Αγγλικός Όρος
collocation test
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τεστ συμφράσεων (το)

feedback