Αγγλικός Όρος
actant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθορισμένο στοιχείο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback