Αγγλικός Όρος
Codes for the Human Analysis of Transcripts (CHAT)
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κώδικες για την Ανθρώπινη Ανάλυση Απομαγνητοφωνήσεων (οι)

feedback