Αγγλικός Όρος
Code Excited Linear Prediction
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κωδικοδιεγειρόμενη γραμμική πρόβλεψη (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback