Αγγλικός Όρος
code
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κώδικας (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback