Αγγλικός Όρος
cluttering
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταχυλαλία (η)
Πηγή
Γιαννακοπούλου, Ε. 2015

feedback