Αγγλικός Όρος
closure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κλείσιμο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
φραγμός (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback