Αγγλικός Όρος
closure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φραγμός (ο), κλείσιμο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback