Αγγλικός Όρος
acquisition-learning
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατάκτηση-εκμάθηση (η)
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback