Αγγλικός Όρος
clipped term
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συγκεκομμένος όρος (o)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback