Αγγλικός Όρος
clear l
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Καθαρό l (το), φατνιακό l (το)

feedback