Αγγλικός Όρος
acquisition
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κατάκτηση (η), απόκτηση (η)

feedback