Αγγλικός Όρος
chronological order
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρονολογική σειρά (η)

feedback