Αγγλικός Όρος
chronological dictionary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
R. R. K. Hartmann (2001)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρονολογικό λεξικό (το)
Πηγές
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Ξυδόπουλος (2007)

feedback