Αγγλικός Όρος
chroneme
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χρόνημα (το)
Όρος
χρονικό στοιχείο (το)

feedback