Αγγλικός Όρος
chrone feature
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστικό χρόνου (το)

feedback