Αγγλικός Όρος
chrestomathy
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρηστομάθεια (η)
Πηγή
https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1#Hist1

feedback