Αγγλικός Όρος
Chomskian
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
Τσόμσκυ (του)
Όρος
τσομσκιανός,-ή,-ό

feedback