Αγγλικός Όρος
choice feature
Πηγή
Wilton, D. (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστικό επιλογής (το)

feedback