Αγγλικός Όρος
chinchilla
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χιμπατζής τσιντσιλά (ο)

feedback