Αγγλικός Όρος
chiasmus
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χιασμός (ο)

feedback