Αγγλικός Όρος
chereme
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χείρημα (το)

feedback