Αγγλικός Όρος
chart
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
διάγραμμα (το)
Πηγές
ΕΚΠΑ
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
χάρτης (ο)

feedback