Αγγλικός Όρος
characterize
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρίζω
Πηγή
Lyons (2002)

feedback