Αγγλικός Όρος
centrifugal
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φυγόκεντρος-ο
Πηγή
http://www.wordreference.com/engr/centrifugal

feedback