Αγγλικός Όρος
capacity
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δυναμικότητα (η)
Όρος
δυνατότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback