Αγγλικός Όρος
byname
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Όνομα εξ ακοής (η)

feedback