Αγγλικός Όρος
bush baby
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βρέφη κατώτερων ειδών (τα)

feedback