Αγγλικός Όρος
burst
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ριπή (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback