Αγγλικός Όρος
Burmese
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Βιρμανικά (τα)

feedback