Αγγλικός Όρος
bundle of isoglosses
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δεσμίδα ισογλώσσων (η)

feedback