Αγγλικός Όρος
Bul Treebank
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δενδρική τράπεζα Βουλγαρικών (η)

feedback