Αγγλικός Όρος
build-up
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σύνθεση (η)

feedback