Αγγλικός Όρος
buffer
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ενδιάμεση μνήμη (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback