Αγγλικός Όρος
bucco-facial apraxie
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απραξία στόματος και προσώπου (η)

feedback