Αγγλικός Όρος
buccal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ενδοστοματικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback