Αγγλικός Όρος
BT
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βρεφική ομιλία (η)

feedback