Αγγλικός Όρος
brutality
Πηγή
Harris (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βιαιότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback