Αγγλικός Όρος
browse
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
διαφυλλίζω
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Όρος
φυλλομετρώ

feedback