Αγγλικός Όρος
brother-in-law agreement
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συμφωνία "του κουνιάδου" (η)

feedback