Αγγλικός Όρος
Broca’s area
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Fromkin et al. (2003)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περιοχή Μπρόκα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback