Αγγλικός Όρος
broader concept
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ευρύτερη έννοια (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback