Αγγλικός Όρος
broadening
Πηγές
Fromkin (2011)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
διεύρυνση (η)
Όρος
επέκταση (η)

feedback