Αγγλικός Όρος
broad transcription
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (1997, 2002)
Hartmann & James (2002)
Ladefoged
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μη λεπτομερής μεταγραφή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ευρεία μεταγραφή (η)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback