Αγγλικός Όρος
broad
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μη λεπτομερής,-ής,-ές
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback