Αγγλικός Όρος
British National Corpus sampler
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δειγματολήπτης Βρετανικού Εθνικού Κόρπους (ο)

feedback