Αγγλικός Όρος
British National Corpus (BNC)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Βρετανικό Εθνικό Κόρπους (BNC) (το)

feedback