Αγγλικός Όρος
Breton
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
βρετανικά (τα)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
Βρετονική (η)

feedback