Αγγλικός Όρος
branch
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
διακλάδωση (η)
Όρος
κλάδος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback