Αγγλικός Όρος
accomodation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσαρμογή (η)
Πηγές
Crystal (2003)
McMahon

feedback